AX-PODDEN

EN TRENDSPANING INOM DIGITALISERINGEN

 

AFFÄRSOMRÅDEN

VI FOKUSERAR PÅ VÄRDE OCH AFFÄRSNYTTA NÄR VI HJÄLPER KUNDER ATT UTVECKLA SINA VERKSAMHETER

 

REFERENSER

VI STYR DET MESTA, FRÅN BULLMASKINER TILL BROAR OCH SJUKHUS

 

PAKETERADE LÖSNINGAR

PROBLEM ÄR SÄLLAN UNIKA - VÅR PAKETERING ÄR LÖSNINGEN

1
1

ACOBIAFLUX VIRKSOMHET

Våre produkter og tjenester er tatt fram for bedrifter med behov for automatisk styring, overvåking, planlegging, og sporbarhet i sin virksomhet og prosesser.
Våre systemløsninger benyttes blant annet til produksjonsprosesser, maskin-, prosess- og trafikkstyringer, bygg automasjon, energieffektivisering og sikkerhetsovervåking, samt drift og vedlikehold.

INDUSTRI

Inom affärsområdet Industri arbetar vi med processautomation och övergripande integrationslösningar som skapar en effektiv och säker process. Vi har lång erfarenhet av att arbeta mot stora och komplicerade tillverkningsprocesser inom exempelvis läkemedels-, livsmedels-, petroleum- och verkstadsindustrin.

INFRASTRUKTUR

Inom affärsområdet Infrastruktur arbetar vi med styrning, övervakning och integrering av tekniska system inom väg- och spårbunden trafik som skapar en effektivare, säkrare och miljövänligare trafiksituation. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med stora och komplexa infrastrukturella projekt.

FASTIGHET

Inom affärsområdet Fastighet arbetar vi med styrning, övervakning och integrering av tekniska system i fastigheter där det ställs höga krav på miljö, person- och informationssäkerhet. Vi integrerar samtliga system och anläggningar i en fastighet med överordnade system för en säkrare och effektivare drift och övervakning.

LEDIGA TJÄNSTER

Utforska våra lediga tjänster.

LÄS MER

VÅRA MEDARBETARE

Hälsa på våra medarbetare.

LÄS MER

ARBETSPLATSEN

Kika in på arbetsplatsen.

LÄS MER

EX-JOBB

Läs mer om ex-jobb.

LÄS MER