FASTIGHET

Vilka behov har du inom drift, underhåll och utveckling av din fastighet? Effektivare fastighetsskötsel, minskad energiförbrukning eller ett bättre utbud för nyttjaren? Berätta för oss vad du vill uppnå, så visar vi vilka möjligheter som öppnar sig när vi samlar all styrning, övervakning och data på en gemensam plattform. Låt oss tillsammans utvärdera vilka affärsmöjligheter det skapar för dig och dina nyttjare. Vi hjälper dig att nå dina mål.
Se filmen där vi förklarar vad vi kan göra inom Fastighet.

FASTIGHET ERBJUDANDE

HELHETSTÄNKANDE FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Våra kunder får kontroll

Våra lösningar är framtagna för företag som har behov av övervakning, styrning, planering och spårbarhet i sin verksamhet och i sina processer.

Våra totalintegrerade lösningar sätter fokus på effektivisering och säkerhet i drift och övervakning av de tekniska anläggningarna. De system vi hanterar i våra lösningar är värme, ventilation, kyla, elkraft, säkerhet och temperaturövervakning.

Från problemformulering till lösning

Inom affärsområdet Fastighet fokuseras vårt erbjudande på helhetsleveranser i entreprenader eller andra projekt, där vi tar ansvaret från initial problemformulering och förslag på lösning till installation och efterföljande support

Vårt genomförande omfattar såväl leverans och installation av givare, kablage och komponenter, som leverans, integrering och programmering av PLC, SCADA och affärssystem.

Kundnytta nu och i framtiden

En verksamhet ska aldrig behöva anpassas efter det tekniska systemet, utan systemet ska vara anpassat efter hur man vill driva sin verksamhet. Just därför lägger vi stor kraft på systemdesign samt struktur och att skapa användarvänliga verktyg som kan anpassas efter arbetet.

Våra lösningar ger kunden ökad kontroll, högre effektivitet och större möjligheter att själv anpassa systemet till den egna arbetssituationen. Det kan till exempel handla om att centralt kunna styra och övervaka inställningar av temperatur och fuktnivåer i sina lokaler, att få automatiska rapporter på energiförbrukning inom valfria intervall, att styra drifttider på olika anläggningar och att ha total spårbarhet på alla manuella åtgärder såväl som på alla automatiska händelser.

Med våra lösningar får kunden en funktion som enkelt kan växa och förändras med skiftande behov.

Vi skapar en lösning som är anpassad för dagens uppgifter, men som även är redo för morgondagens krav.

Typiska uppgifter

 • Planering och uppföljning
  Tidkanaler, energistatistik, temperaturtrender, felrapporter, etc.
 • Styrning och övervakning
  Styrning via styrsystem och andra typer av komponenter, övervakning i form av larm, visualisering, ljud, etc.
 • Integration av information och system
  Minimerad manuell informationspåverkan ger den högsta effektiviteten och den minsta risken för fel.
 • Visualisering
  För ökad säkerhet och effektivitet.
 • Dynamik
  För mer följsamma system som enkelt kan anpassas till nya situationer.
 • Spårbarhet
  För ökad säkerhet, kontroll och utvecklingsförmåga.

FASTIGHET REFERENSER

Region Skåne Regionservice – Fastighetstekniska lösningar till Skånes universitetssjukhus i Lund

Modernisering av befintliga styrsystem.

AstraZeneca – AX Parameter Manager för Backup och återställning av kritiska processparametrar

Genom AX Parameter Manager eliminerar AstraZeneca produktionsstillestånd efter ett styrsystemshaveri.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Ragunda kommun – Gatubelysning

Effektiv styrning, övervakning och analys av energiförbrukning. AcobiaFLUX har levererat ett system för styrning och övervakning av gatubelysningen i Ragunda kommun. Systemet heter AX Lighting Manager (AXLM).

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Karolinska Universitetssjukhuset – AX Quick Eye säkerhetscentral

AcobiaFLUX har fått förtroendet att leverera ett överordnat system för styrning och övervakning av säkerhetssystem till säkerhetscentralen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Landstinget Västmanland använder AX Quick Eye – Säkerhetscentral

AX Quick Eye för styrning och övervakning av brandsystem för Västeråssjukhus.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – Uppgradering befintligt överordnat system

AcobiaFLUX fick 2015 uppdraget att leda projektet att uppgradera befintligt överordnat system, till Citect 7.50.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Tranåsbostäder – Energieffektiviseringsåtgärder

AcobiaFLUX har tillsammans med Tranåsbostäder tagit fram ett energieffektiviseringsprogram för att nå målen på minskad energianvändning.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – Elkraftsövervakning

AcobiaFLUX har utvecklat ett system för att samla in och logga energiförbrukning av olika slag på AstraZeneca R&D i Mölndal. Energimätare av en mängd olika fabrikat har integrerats i Citect för att logga energiförbrukning i olika media så som el, ånga, tryckluft, fjärrvärme, kyla, naturgas, kvävgas, varmvatten och kallvatten.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – Energieffektivisering

AcobiaFLUX har utvecklat ett system för att samla in och logga energiförbrukning av olika slag på AstraZeneca R&D i Mölndal. Energimätare av en mängd olika fabrikat har integrerats i Citect för att logga energiförbrukning i olika media så som el, ånga, tryckluft, fjärrvärme, kyla, naturgas, kvävgas, varmvatten och kallvatten.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Övervakning och styrning av Stockholmsmässan

AcobiaFLUX har implementerat ett nytt fastighetssystem för övervakning och styrning av Stockholmsmässan

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Region Jönköpings Län Fastighetstekniska avdelningen – Dataloggning till SQL

AcobiaFLUX har utvecklat funktioner för dataloggning till SQL.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

MSB – Övervakning länsledningsplatser

AcobiaFLUX har utvecklat ett överordnat övervakningssystem för MSBs länsledningsplatser runt om i landet. Systemet samlar in all nödvändig information från respektive länsledningsplats och presenterar det tydligt både grafiskt och i form av larm.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – Frysövervakning

AcobiaFLUX har utvecklat ett system för styrning och övervakning av kritiska kylar och frysar som används i regulatorisk miljö hos AstraZeneca R&D i Mölndal. Man lagrar olika forskningsrelaterade material och därför är säkerheten och informationshanteringen oerhört kritisk.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

FASTIGHET KUNDER

FASTIGHET KONTAKT

MATS AGBLAD | VD 

mats.agblad@acobiaflux.se 

0706 96 79 79