INDUSTRI

Idag kan du själv designa och beställa hem en sko på nätet helt automatiskt. En ny affärsmöjlighet med unika produkter som många är beredda att betala för. Det är en typ av de lösningar vi jobbar med, som ställer krav på flexibilitet och snabba omställningar i produktionen. I andra branscher kan kraven vara i det närmaste motsatta. Där kan stränga regler eller specifika behov göra förändringar svåra att genomföra. Då kan arbetet i stället bestå i att uppfylla strikta krav på att produkten kan verifieras och garanteras i varje enskilt exemplar. Oavsett om man vill ha stor frihet och mångfald, hög tillförlitlighet eller båda, ger automatisering och digitalisering de rätta verktygen. Det skapar möjligheter för både kund och producent. Vill du kunna beställa en hjärtformad Hönökaka på nätet eller tillverka en miljon huvudvärkstabletter efter ett exakt recept? Vi löser det.
Se filmen där vi förklarar vad vi kan göra inom Industri.

INDUSTRI ERBJUDANDE

HELHETSTÄNKANDE FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Våra kunder får kontroll

Våra lösningar är framtagna för företag som har behov av övervakning, styrning, planering och spårbarhet i sina verksamheter och processer. Våra totalintegrerade lösningar sätter fokus på informationen som hanteras och på användaren. De system vi arbetar med används för batchtillverkning, kontinuerliga processer samt olika typer av maskinstyrningar.

Från förstudie till leverans, installation och support

Inom affärsområdet Industri fokuseras vårt erbjudande på helhetsleveranser, där vi tar ansvaret från initial problemlösning och produktdesign till genomförande och installation samt vidare support.

AcobiaFLUX levererar hela kedjan som behövs för ett lyckat projekt, från skåp, givare och annan hårdvara till kopplingar mot administrativa system och den totala samordningen av projektet.

Kundnytta nu och i framtiden

En verksamhet ska aldrig behöva anpassas efter systemet, utan systemet ska vara anpassat efter hur man vill arbeta. Just därför lägger vi stor kraft på systemdesign samt struktur och att skapa effektiva och situationsanpassade användargränssnitt.

Våra lösningar ger kunden ökad kontroll, bättre effektivitet och större dynamik i sin arbetssituation. Det kan till exempel handla om att transportera information mellan olika system, att minimera manuell informationspåverkan i processen eller att skapa en helt användaranpassad systemmiljö.

Med våra lösningar får kunden en funktion som enkelt kan växa och förändras med skiftande behov.

Vi skapar en lösning som är anpassad för dagens uppgifter, men som även klarar av morgondagens krav.

Typiska uppgifter

 • Planering och uppföljning
  Produktionsplaner, recept, komponenter, batchrapporter, tillverkningsresultat, felrapporter, etc.
 • Styrning och övervakning
  Lågnivåstyrning via styrsystem och andra typer av komponenter, övervakning i form av larm, visualisering, ljud, etc
 • Integration av information och system
  Minimerad manuell informationspåverkan ger den högsta effektiviteten och den minsta risken för fel. Minimerat pappersanvändade i produktionen ökar säkerheten och höjer effektiviteten.
 • Visualisering
  För ökad säkerhet, användbarhet och effektivitet.
 • Dynamik
  För mer följsamma system som enkelt kan anpassas till nya situationer.
 • Spårbarhet
  För ökad säkerhet, kontroll och utvecklingsförmåga.

INDUSTRI REFERENSER

Skanska Asfalt – Byte av styrsystem

Pågen – Förenklad recepthantering

AcobiaFLUX har förenklat processen att skapa recept för Pågen AB i Göteborg – tidigare gjordes detta direkt i en databas.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – MMS Vattenrenat Gärtuna

AcobiaFLUX har moderniserat styrning och övervakning för AstraZenecas vattenrenatanläggningar i Gärtuna.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Preem – Petroleumdistribution

AcobiaFLUX har utvecklat ett PC-baserat system för övervakning och styrning av lastöar som används vid lastning av tankbilar på de olika depåerna runt om i Sverige.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Milko – Lockapplikator

AcobiaFLUX har tillsammans med Bosch Rexroth, som underleverantör, levererat en maskin vars funktion är att applicera lock innehållande smaktillsatser för två olika produkter, Mini Meal och A’la Panna.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Vattenfall – Fjärrvärmeproduktion

I Storvreta har AcobiaFLUX levererat styrning och övervakning av värmeproduktion och fjärrvärmedistribution.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Scan – Rökning av korv

AcobiaFLUX har skapat systemet AX SmoCon som är en produkt för övervakning och styrning av rökar.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Pågen – Kassationshantering

AcobiaFLUX har skapat ett övervakningssystem för den deg som kasseras i Pågens fabrik i Göteborg.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Lantmännen Cerealia – Bageri

Lantmännen Cerealia Skogabröd tillverkar korv- och hamburgerbröd. AcobiaFLUX har levererat ett system som styr och övervakar denna process.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

DynaMate – Provning av separatorer

Alfa Laval tillverkar separatorer i sin fabrik i Eskilstuna. AcobiaFLUX har levererat ett web-baserat system för planering och uppföljning av provning av tillverkade separatorer. Systemet används för att registrera order med data som används under provning.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Benders – Takpannor och marksten

AcobiaFLUX har tillsammans med Benders skapat ett dynamiskt och lättanvänt system för produktionsövervakning och produktionsloggning för Benders olika tillverkningsprocesser.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

ASKO Cylinda – Vitvarutillverkning

AcobiaFLUX har skapat ett produktionssystem till ASKO baserat på vårt eget koncept och ramverk för produktionssystem. Systemet består av två delar, en processnära för realtidshantering samt ett informationslager mellan process och affärssystem för finplanering och spårbarhet.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

SSAB – El-konstruktion

Drivutrustning till samtliga drifter på SSAB Tunnplåt Betsträcka 2.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Pågen – Citectuppgradering

AcobiaFLUX har utfört uppgraderingen till Citect version 7.40 på redundanta servrar och operatörsklienter samt utfört installation och drifttagning på plats hos Pågen AB i Göteborg.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Entrematic – Garageportstillverkning

AcobiaFLUX har till Entrematic vidareutvecklat deras Citectbaserade produktionssystem för styrning och övervakning av produktionen. AcobiaFLUX har genomfört en total genomgång av samtliga inblandade system med avsikt att effektivisera och säkerställa funktion.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Scania – Pressning av glidlager

AcobiaFLUX har utvecklat de tekniska lösningarna för styrningen av en maskin som pressar glidlager åt Scania i Falun.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Thorsman – Tillverkning av eldosor

AcobiaFLUX har levererat ett visionsystem för att sortera bort defekta eller ej kompletta dosor.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Scan – Korvproduktion

AcobiaFLUX har skapat ett komplett system för korvproduktion. Systemet är baserat på vårt eget koncept och ramverk för batchproduktion och produktionssystem.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Promens – Kvalitetssäkring av lock

AcobiaFLUX har tillsammans med Veprox byggt ett system för att inspektera plastlock för livsmedelsindustrin.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Hasås – Sågverk och Hyvleri

AcobiaFLUX har sedan tidigare utvecklat ett effektivt sorterings- och paketeringsverktyg, AX SawMill, som har installerats på Hasås sågverk i Norge. Systemet används för att styra, övervaka och ge spårbarhet till deras hyvlerianläggning.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

dmixab – Markstabilisering

AcobiaFLUX har utvecklat ett styr- och övervakningssystem för Svenska dmixabs markstabiliseringsmaskiner som hjälper operatören att göra pelare av högsta kvalitet.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Benders – Färgproduktion

Produktion av 20 ton färg per dag till 5 anläggningar i Europa.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Entrematic Sweden – Snabbare och driftsäkrare process

Genom ett nära samarbete med AcobiaFLUX (i artikeln kallad IT-leverantören) sedan 2007 anpassas systemstödet till specifika behov, det gör att Entrematic Sweden får ett smidigare och snabbare kommunicerande datasystem i sin automatiserade produktion.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Älvsbyn Energi AB – Citectuppgradering

AcobiaFLUX har utfört uppgradering av mjukvara från Citect version 6.10 till Citect version 7.40 hos Älvsbyn Energi AB.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Cavotec – Kylning av passagerarplan

AcobiaFLUX har tillsammans med Cavotec utvecklat de tekniska lösningarna för styrningen av Cavotecs produkt PCAir Caddy. AcobiaFLUX har gjort den elektriska konstruktionen och programmeringen för produkten. PCAir Caddy är en batteridriven mobil farkost som förser flygplan med kall- eller varmluft med väldigt hög verkningsgrad samtidigt som den har en minimal miljöpåverkan.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Push&Win – Returburksautomat

AcobiaFLUX har konstruerat en komplett styr- och kommunikationslösning för en helt ny unik maskin för hantering av returburkar och returflaskor i butiker. Push&Win har skapat en returburksautomat som dramatiskt reducerar platsåtgången i butiker.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Volvo – Motorprovning

AcobiaFLUX har levererat ett styr- och övervakningssystem för motorlaboratoriet hos Chalmers i Göteborg, som drivs av Volvo Technologies.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Scan – TAK-system

Till Scan i Skara har AcobiaFLUX levererat ett system för att mäta och lagra information som används för att mäta Tillgänglighet, Anläggningseffektivitet och Kvalitet, ett TAK-system.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

SAAB – Tillverkning av flygplansdelar

AcobiaFLUX har levererat ett system för att säkerställa komplett spårbarhet och maximal säkerhet vid övervakning och kontroll av tillverkningsprocesserna.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Preem – Depåövervakning

AcobiaFLUX har utvecklat ett PC-baserat system för styrning och övervakning av Preems oljedepåer.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Green & Cool – Effektiva kylmaskiner

AcobiaFLUX har från grunden utvecklat ett styr och övervakningssystem för Green & Cools kylmaskiner. Operatörsbilderna är främst utvecklade för att användas ute hos kund där aggregatet är installerat och används för att styra och övervaka kompressorer, kondensorer, ventiler etc.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Dahréntråd – Processoptimering

AcobiaFLUX har skapat en effektivare processkontroll över Dahréntråds produktionsanläggning för tillverkning av lindningstråd i Nossebro.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AstraZeneca – Kemikaliehantering

AcobiaFLUX har levererat två kompletta styr- och övervakningsanläggningar för lösningsmedelssystem och spillkemsystem samt övervakningssystem för läckage och syrgasnivå. Entreprenaderna som utfördes omfattade installation, konstruktion, programmering och provning. Projektet utfördes i EX-klassad miljö vilket innebär speciella val av hårdvara.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

INDUSTRI KUNDER

INDUSTRI KONTAKT

MATS AGBLAD | AFFÄRSOMRÅDESCHEF | INDUSTRI

mats.agblad@acobiaflux.se

0706 96 79 79