INFRASTRUKTUR

Hur påverkas person- och godstransporter med de nya möjligheterna som skapas när framförandet av transportmedel automatiseras allt mer? Hur ska nya installationer på bana och väg anpassas och förberedas för också förarlösa fordon? Behövs skyltar, ljus, bommar med mera i samma utsträckning och med samma utformning? Vi bygger nästa generations anläggning med dig.
Se filmen där vi förklara vad vi kan göra inom Infrastruktur.

INFRASTRUKTUR ERBJUDANDE

HELHETSTÄNKANDE FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Våra kunder får kontroll

Våra lösningar är framtagna för att tillfredsställa de krav och önskemål som ställs av regeringen, Trafikverket och övriga aktörer inom trafiksektorn. Behovet av övervakning, styrning, planering och spårbarhet i verksamhet och processer är ofta stort.

Våra totalintegrerade lösningar sätter fokus på miljö och säkerhet i trafiken och en effektivitet i drift och underhåll av de tekniska anläggningarna. De system vi hanterar i våra lösningar är bland annat trafikstyrning, tunnelventilation, belysningsstyrning, kraft, VA, CCTV, brandsäkerhet samt telefoni och teknisk kommunikation (kommunikation/integration mellan olika system).

Från problemformulering till lösning

Inom affärsområdet Infrastruktur fokuseras vårt erbjudande på helhetsleveranser i entreprenader och andra projekt, där vi tar ansvaret från initial problemformulering och förslag på lösning till genomförande och efterföljande support.

Vårt genomförande omfattar såväl leverans och installation av givare, kablage och övriga komponenter som leverans, integration och programmering av styrdatorer, PLC, SCADA och trafikledningsystem.

Kundnytta nu och i framtiden

En verksamhet ska aldrig behöva anpassas efter det tekniska systemet. Systemet ska vara anpassat efter verksamheten. Detta är möjligt genom att vi baserar våra produkter på färdiga, verifierade komponenter.

Våra lösningar ger kunden ökad kontroll, högre effektivitet och större dynamik i sin arbetssituation.

Med våra lösningar får kunden en funktion som enkelt kan växa och förändras med skiftande behov.

Vi skapar en lösninga som är anpassad för dagens uppgifter, men som även klarar morgondagens krav.

Typiska uppgifter

 • Planering och uppföljning
  Åtgärdsplanering, flödesplanering samt incident- och flödesanalys.
 • Styrning och övervakning
  Styrning via styrsystem och andra typer av styrdatorer (för skyltar och signaler, etc), övervakning i form av larm, visualisering, ljud, etc.
 • Integration av information och system
  Minimerad manuell informationspåverkan ger den högsta effektiviteten och den minsta risken för fel.
 • Visualisering
  För ökad säkerhet och effektivitet, bra stöd vid krav på snabba beslut.
 • Dynamik
  För mer följsamma system som enkelt kan anpassas till nya situationer.
 • Spårbarhet
  För ökad säkerhet, kontroll och utvecklingsförmåga.

INFRASTRUKTUR REFERENSER

Trafikverket – Installation av brandbekämpningssystem i Götatunneln

Øresundsbron – Styr- och övervakningssystem

AcobiaFLUX har ersätt Øresundsbrons styr- och övervakningssystem som reglerar all motorvägstrafik och övriga tekniska system på bron och i tunneln.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Trafikverket – Svinesundsbron

AcobiaFLUX har uppgraderat Trafikverkets styrsystem på Svinesundsbron. Trafikverkets styrsystem vid Svinesundsbron hanterar trafikstyrning vid den svenska tullens kontrollstation samt vindvarning för trafikanter på bron.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Attacus Power – Reservkraftsförsörjning

Genom Attacus Power har AcobiaFLUX levererat styr- och övervakningssystem för ny reserv-kraftsförsörjning till Landvetter flygplats som drivs av Swedavia.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Trafikverket – Uddevallabron

AcobiaFLUX har utvecklat drivrutiner mot väderstationerna på bron för avläsning av aktuell temperatur, luftfuktighet och vindriktning.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Trafikverket – Kövarningssystem

Att detektera kö och varna trafikanterna är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Trafikverket har idag kövarningssystem på ett antal platser i Göteborg. AcobiaFLUX har tillsammans med SVEVIA byggt kövarningssystemet på Lundbyleden, i riktning mot Tingstadstunneln.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Nacka Kommun – Kvarnholmsförbindelsen

Projektering, tekniska installationer samt drift och underhåll av Kvarnholmsförbindelsen.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Swedavia – Centrumlinjeljus

AcobiaFLUX har på Landvetter flygplats uppgraderat driftsystemet för styrning och över-vakning av de förtätade landningsljusen. Ett nytt och säkrare kommunikationsgränssnitt har också installerats.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Trafikverket – Södralänken

AcobiaFLUX svarade för styr- och övervakningssystemen i Sveriges hittills störta trafiktunnelprojekt, tillsammans med partners.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Trafikverket – Hallsbergs rangerbangård

AcobiaFLUX har levererat ett styr- och övervakningssystem för att övervaka kolvbromsarna och tryckluftssystemet på Hallsbergs rangerbangård.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Trafikverket – Brorenovering Dalsland

Trafikverket har anlitat AcobiaFLUX för renovering av 3 stycken öppningsbara broar i Dalsland.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Trafikkontoret – Stockholms tunnlar

Trafikkontoret sköter drift och underhåll av de vägar, broar och tunnlar som ägs av Stockholms stad. AcobiaFLUX har sedan 1989 levererat och installerat utrustning och programvara för att övervaka och underhålla dessa faciliteter.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Trafikverket – Södertäljebroarna

AcobiaFLUX fick tillsammans med Siemens uppdraget att byta ut befintligt styrsystem och SCADA-system.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Trafikverket – Brorenovering Nysäter

Trafikverket har anlitat AcobiaFLUX för renovering av öppningsbar bro i Nysäter. Arbetet omfattade styrsystembyte, byte av samtliga elledningar, byte av vägbommar, byte av väg och sjötrafiksignaler.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Trafikkontoret – Tre Broar

Skansbron, Liljeholmsbron och Hammarbyslussen. Trafikkontoret fjärrstyr och övervakar broarna och slussen med ett styrsystem kopplat till överordnat system. Dessa är placerade i slussen med klienter i hamnen samt i respektive bro. Systemet är sammankopplat med en videoväxel för övervakning av bil- och båttrafik. AcobiaFLUX fick förtroendet att byta ut befintlig hård- och mjukvara för SCADA-systemet.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Trafikkontoret – Danviksbron

AcobiaFLUX har levererat styrning och övervakning av broar mellan Södermalm och Nacka i Stockholm.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Roslagsvatten – Avloppsreningsverk

AcobiaFLUX har för Roslagsvattens räkning installerat ett redundant SCADA-system på avloppsreningsverket i Margretelund.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

INFRASTRUKTUR KUNDER

INFRASTRUKTUR KONTAKT

MIKAEL NILSSON | AFFÄRSOMRÅDESCHEF | INFRASTRUKTUR

mikael.nilsson@acobiaflux.se

0704 31 07 00