ACOBIAFLUX

AcobiaFLUX är en totalleverantör av Industriell IT & Automation inom Industri, Infrastruktur och Fastighet. Långsiktiga och innovativa lösningar är vad vi erbjuder våra kunder. Våra lösningar är både anpassade för dagens uppgifter och redo för morgondagens krav – det vinner både vi och våra kunder på.

HELHETSTÄNKANDE

ANSVAR

FÖRTROENDE

RELATION

HELHETSTÄNKANDE FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

AcobiaFLUX grundades 1995 och är en totalleverantör inom Industriell IT & Automation. Vi har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Tranås och Larvik i Norge. Vi erbjuder våra kunder innovativa löningar som automatiserar och effektivisera funktioner inom Industri, Infrastruktur och Fastighet. Vi kombinerar engagemang med djup kunskap i teknik och känsla för design, struktur, funktion och kvalitet. Vi bygger långsiktiga affärsrelationer till våra kunder.

Vi är idag ett sextiotal medarbetare med lång erfarenhet och bred utbildning. Här arbetar civilingenjörer, systemutvecklare och personer med specialistkunskaper från våra affärsområden med en gemensam vision – att varje verksamhet kan förbättras.

Snabbfakta

  • Grundades 1995
  • Antal anställda: ca 60
  • Omsättning: ca 80 MSEK (2014)
  • Kontor: Göteborg, Stockholm, Malmö, Tranås, Larvik (Norge)
  • VD: Mikael Nilsson

Styrelse

Mikael Nilsson, Steve Ribbestam, Anders Paulsson, Tore Hallersbo, Joacim Lorentsson, Mats Agblad.

CERTIFIERINGAR & UTMÄRKELSER

Microsoft Gold Certified Partner

AcobiaFLUX har nått den högsta nivån i Microsofts partnerprogram och tillhör därmed den exklusiva skara företag som kan titulera sig Microsoft Gold Certified Partner.

Certifieringen visar att AcobiaFLUX har dokumenterad kompetens och erfarenhet av att arbeta med Microsofts produkter och tekniker.

Som Microsoft Gold Certified Partner har AcobiaFLUX bland annat tillgång till specialistsupport och de senaste programvarorna från Microsoft, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder snabb, effektiv service och lösningar i den absoluta tekniska frontlinjen. Detta är en kvalitetsstämpel som gör att våra kunder kan känna sig trygga i att vi levererar bästa möjliga lösningar baserade på Microsofts produkter och tekniker.

Global Citect Integration Partner of the Year

Citect utlyste en världsomspännande tävling där varje världsdels bästa Citectintegratör skulle utses. AcobiaFLUX vann både den Europeiska utnämningen “Citect Integration Partner of the Year, Europe” samt “Global Citect Integration Partner of the Year”.

VÅR VIRKSOMHET

Våra kunder får kontroll

Våre produkter og tjenester er tatt fram for bedrifter med behov for automatisk styring, overvåking, planlegging, og sporbarhet i sin virksomhet og prosesser.

Våre systemløsninger benyttes blant annet til produksjonsprosesser, maskin-, prosess- og trafikkstyringer, bygg automasjon, energieffektivisering og sikkerhetsovervåking, samt drift og vedlikehold.

Från förstudie till leverans, installation och support

Vi erbjuder helhetsleveranser där vi tar ansvar från initial problemanalys och design till genomförande, installation samt vidare support – alltid i ett tätt samarbete med kunden.

AcobiaFLUX levererar varje länk i kedjan som behövs för ett lyckat projekt, från givare, apparatskåp och annan hårdvara till PLC-, SCADA- och MES-system. Andra viktiga delar i vår leverans är kopplingar till administrativa system och inte minst den totala samordningen av projektet.

Hållbar teknisk utveckling

En verksamhet ska aldrig behöva anpassas efter ett system, det är systemet som ska vara anpassat efter hur man vill arbeta. Just därför lägger vi stor kraft på såväl systemdesign som struktur för att skapa effektiva och situationsanpassade systemlösningar. Våra kunder får det bästa från två världar – en väl beprövad bas med komponenter och produkter som vi anpassar efter aktuell situation. För våra kunder blir resultatet ökad kontroll, bättre effektivitet och större dynamik i arbetssituationen. I våra systemlösningar får kunden alltid en funktion som enkelt kan växa och förändras med skiftande behov.

De produkter vi skapar är alltid anpassade för dagens uppgifter men samtidigt redo för morgondagens krav.

Företagsfolder

En kortfattad presentation av företaget AcobiaFLUX. Här presenteras företagets verksamhetsområden och arbetsmetoder i en 4-sidig folder som du kan ladda ner till din dator.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

AcobiaFLUX på 3 minuter

Att sammanfatta ett företag i några korta punkter är nästan omöjligt, dessa punkter berättar inget om våra visioner, idéer och engagemang som varje person bär med sig. De system och den hårdvaran vi använder räcker inte för att beskriva de lösningar vi utvecklar tillsammans med våra kunder för att göra deras arbete effektivare. Detta är den korta versionen av AcobiaFLUX.

Ladda ner pdf Ladda ner pdf

Verksamhetsberättelser

Här presenteras AcobiaFLUX verksamhet under det gångna året och några ord om framtiden.

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009

HISTORIA

AcobiaFLUX – Från då till idag

AcobiaFLUX historia präglas av teknisk nyfikenhet, en vilja att utvecklas och stor förmåga att sätta sig in i kundernas verklighet. Dessa egenskaper har fått fyra företag att mötas, hitta synergieffekter och till slut bli ett.

År 1995 startar Apocca Technology som 1999 blir Acobia och år 1997 starta FLUX. Acobia, med VD Mikael Nilsson, arbetade med Automation, samtidigt som FLUX arbetade med Industriell IT. De båda företagen möttes tidigt som leverantörer i stora projekt. Redan första gången bolagens representanter träffades pratade man om hur bra verksamheterna kompletterade varandra. Men ännu var tiden inte inne. Båda företagen behövde växa och utvecklas ytterligare innan tiden var mogen för att utöka samarbetet.

I oktober 2004 satte man sig ner för att diskutera och upptäckte att företagen passade ihop som pusselbitar. Genom att gå samman kunde man komplettera de tjänster som erbjöds kunderna och erbjuda bredare lösningar. Företagen Acobia och FLUX blev officiellt AcobiaFLUX i juli 2005. Sammanslagningen syftade till att erbjuda de helhetslösningar och den spetskompetens som kunderna sökte. Detta var något som kunderna hade önskat sig. Responsen blev fantastisk och AcobiaFLUX har sedan dess utvecklats och vuxit stadigt.

Hösten 2008 var företaget redo för nästa större steg. I och med sammanslagningen med Cintec, med sin tydliga tonvikt på Automation, öppnade sig möjligheten att leverera fler och ännu större helhetslösningar till kunderna.

År 2010 var det sedan dags att expandera. Efter att AcobiaFLUX blivit utsedda till världens bästa Citect Integratör öppnade sig flera nya affärsmöjligheter. En av de mest intressanta innebar att ett dotterbolag startades i Larvik, Norge.

År 2011 får AcobiaFLUX stororder när Øresundsbron investerar 42 miljoner DKK i ny teknik för trafikstyrning. Detta skapar de rätta förutsättningarna för att öppna ett kontor i Malmöregionen. Den expansiva Öresundsregionen var ett logiskt och strategiskt steg för nästa etablering.

Genom samgående med Epg.sys växer AcobiaFLUX ytterligare under 2013. Det leder till ett nytt kontor i Tranås. Epg.sys har sedan 1999 specialiserat sig på lösningar för styrning och övervakning av värme, ventilation, kyla, säkerhet och temperaturer i fastigheter. Genom samgåendet får AcobiaFLUX ännu mer muskler inom integration. Vi breddar såväl vår kundbas som vår kompetens för att möta framtidens krav. Vid sammanslagningen byter epg.sys namn till AcobiaFLUX.

HELHETSTÄNKANDE

AcobiaFLUX har självklart djup kunskap inom Industriell IT & Automation, men för att lyckas som totalleverantör krävs också känsla för design, struktur, funktion och kvalitet. Att se helheten, ta ansvar och leverera högsta kvalitet i alla led – det är helhetstänkande för oss.

Vår inställning till helhetsansvar kräver ett djupt engagemang av samtliga medarbetare. Alla måste känna samma ansvar för att lösa kundens problem. Oavsett om AcobiaFLUX levererar en totallösning eller bara bidrar med en del i ett större projekt så är lösningen av kundens problem alltid vårt fokus. Att våra kunder känner sig trygga och väljer att arbeta med oss under långa tidsperioder är ett tecken på att vår arbetsmetod fungerar.

Specialistkompetensen är självklar – det personliga ansvaret och engagemanget är det som skapar långsiktiga affärsrelationer.

Specialistkompetens

AcobiaFLUX satsar hårt på rekrytering av kompetent personal och har branschens högsta krav på attityd, ansvarskänsla, självgående och teknisk kompetens inom Industriell IT & Automation.

Alla medarbetare, oavsett roll, måste se helheten i kundens situation. Att förstå hur den egna insatsen påverkar det slutliga resultatet är grunden för en lyckad insats. Vi har specialister inom projektledning, analys och design samt systemutveckling.

Ansvar & förtroende

AcobiaFLUX skapar långsiktiga lösningar genom att arbetet baseras på våra strukturerade och dokumenterade utvecklings- och projektmodeller: AXdevmod och AXpromod.

Strukturen i arbetsprocessen och strukturen i de produkter AcobiaFLUX levererar ger långsiktiga lösningar och skapar förutsättningar för långsiktiga relationer.

Förtroende skapas bland annat när våra kunder ser att våra systemlösningar enkelt kan anpassas när deras verksamhet förändras.

Vi tar ansvar genom att:

  • Vara ajour med den senaste tekniken
  • Se till hela kundens verksamhet och relatera vår lösning till detta
  • Vara drivande mot kunden och visa att vi äger deras problem
  • Ifrågasätta och penetrera problem och lösningar i ett tidigt skede
  • Ha kompetenta medarbetare med analytisk förmåga som kan skapa lösningar utifrån kundens behov

prAXis – så styr vi våra projekt

AcobiaFLUX driver alla kunduppdrag i projektform. Projekten drivs enligt vår egen projektprocessen, prAXis – Projekt med AcobiaFLUX – Integration och Samverkan. Projektprocessen säkerställer att alla projekt styrs med en gemensam projektmetodik och ligger till grund för att uppnå hög kvalitet och effektivitet i samtliga projekt.

Projektprocessen prAXis är en generell process som övergripande beskriver vilka faser ett projekt ska gå igenom innan det avslutas samt vilka villkor som ska vara uppfyllda för att gå vidare från en fas till nästa. Fokus i prAXis ligger på projektets resultat med avseende på ekonomi, kvalitet och tid – oavsett typ av projekt. Genom att ha fullständig kontroll över dessa tre parametrar får vi nöjda kunder, gladare medarbetare och god ekonomi.

Att vi arbetar enligt prAXis innebär att vi tar ett helhetsansvar i vårt projektutförande – från den inledande planeringen till avslut. I planeringsfasen skapas förutsättningarna för projektet att leverera enligt kundens önskemål genom en noggrann analys av kundens krav. Här ligger fokus på samsyn mellan projektorganisationen och kunden gällande vad som ska åstadkommas utifrån kundkrav och specifikationer. planeringsfasen avslutas med att sammanställa den viktigaste informationen i en projektplan, vilken godkänns av kunden.

Genomförandefasen syftar till att utföra arbetet enligt projektplanen. Denna fas inrymmer moment såsom design, utveckling, installation och driftsättning. Avslutsfasen har till uppgift att få ett tydligt avslut och ett godkänt överlämnande av projektets resultat – tydlighet både för kunden och AcobiaFLUX i att alla resultat har blivit överlämnade och godkända.

I avslutsfasen görs också en projektutvärdering där projektets alla medlemmar bidrar. I den ständiga strävan att bli bättre har denna aktivitet en nyckelfunktion. Mellan faserna finns så kallade Toll Gates (TG), där beslut tas om ett projekt ska tillåtas gå vidare till nästa fas. Vid varje Toll Gate finns ett antal skallkrav som ska vara uppfyllda. Beslut om en Toll Gate kan passeras tas av AcobiaFLUX projektägare tillsammans med kunden.

Vårt sätt att arbeta med prAXis säkerställer att vi tidigt i projektet blir överens med kunden om krav och omfattning, att det vi kommit överens om sammanställs i en projektplan, att vi genomför projektet enligt fastslagen projektplan samt att vi hanterar ändringar och avvikelser under projektets gång på ett professionellt sätt. Detta ger oss förutsättningar att alltid leverera enligt tidplan och budget samt med högsta kvalitet.

Totalleverans

AcobiaFLUX är en komplett leverantör. Kortfattat kan detta beskrivas som en förmåga att anpassa leveransen helt efter kundens behov. Vi tar ett samlat grepp om allt från förstudie till leverans, installation och support. Vi agerar också som underleverantör i större projekt. Vi levererar allt från installation av yttre komponenter till styr- och övervakningssystem, databaser och kopplingar till externa system.

Vi uppfinner inte hjulet gång på gång. Istället baserar vi våra lösningar på färdiga koncept och komponenter. Väl beprövade lösningar ligger till grund för varje nytt projekt. Vårt arbetssätt möjliggörs tack vare vår starka fokusering på struktur, dokumentation och design. Det betyder även att kundens verksamhet inte behöver anpassas efter lösningen, utan lösningen är helt anpassad efter kundens verksamhet och behov. Kundanpassat och samtidigt ekonomiskt – det bästa av två världar.

Det räcker inte med att lösningarna från AcobiaFLUX ger en bra integration och hög effektivitet i kundens aktuella verksamhet. Lika viktigt är att lösningarna enkelt kan anpassas och utökas av kundens egen organisation, när behoven ökar och kraven förändras. Genom bra struktur och god design skapas lösningar som är dynamiska och konfigurerbara – genomtänkta lösningar som kan växa med kundens behov.

Kundinteraktion

En av de viktigaste delarna i arbetet är interaktionen med kunden genom hela projektprocessen. Vårt samarbete med kunden sträcker sig från förstudie till projektutvärdering och support.

För att lösningen verkligen ska bli skräddarsydd involveras alla berörda personer i processen, från de som har beslutat om investeringen, till de tänkta slutanvändarna. Detta lägger även grunden till en lyckad implementering av lösningen i kundens verksamhet. Den nära relationen i projektet lever vidare efter slutleveransen i vidareutveckling och supportarbete med kunden. På så sätt garanteras att lösningen fortsätter att anpassas till kunden när omvärlden förändras och behoven skiftar.

PRESS

Pressreleaser

Här hittar du aktuell information om vad som händer på AcobiaFLUX.

Bildmaterial

För att få tillgång till vår logotyp och högupplösta bilder från våra verksamheter behöver du ett lösenord.

Kontakta oss, så får du tillgång till AcobiaFLUX pressbilder.

2013-03-26

AcobiaFLUX växer ytterligare genom samgående med epg.sys

Ladda ner pdf Ladda ner pressrelease

2012-01-10

AcobiaFLUX höjer säkerheten på Universitetet i Trondheim

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2010-10-12

AcobiaFLUX etablerar sig i Norge

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2009-03-23

AcobiaFLUX – världens bästa Citectintegratör

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2008-09-10

AcobiaFLUX och Cintec går ihop

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2008-05-19

Per From ny ledamot i AcobiaFLUX styrelse

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2007-09-14

Uppseendeväckande tävling och Kitty Jutbring ska locka besökare till AcobiaFLUX mässmonter

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2007-09-14

AcobiaFLUX – sparar energi och hindrar trafikolyckor

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2012-06-07

Öresundsregionen det självklara valet för AcobiaFLUX nyetablering

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2010-11-25

AcobiaFLUX vann upphandlingen när Øresundsbron investerar 42 miljoner DKK i ny teknik för trafikstyrning

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2009-09-09

Preem får full kontroll med AX Alarm Manager

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2009-01-29

AcobiaFLUX – bästa Citectintegratören i Europa

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2008-06-19

Certifierade produkter – ett viktigt steg mot framtiden

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2007-12-27

AcobiaFLUX-bilen har fått en ägare

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease

2007-09-14

När AcobiaFLUX rekryterar är andrapriset en splitterny bil

Ladda ner pressrelease Ladda ner pressrelease