REFERENSER

Vi verkar inom Industri, Infrastruktur och Fastighet. Där styr vi allt från recept för bullmaskiner och asfaltstillverkning till broar, tunnlar, flygplatser, klimatet i sjukhusets operationsrum och minskad energiförbrukning i fastigheter. Det krävs ofta djup kunskap för att göra något enkelt. Den kunskapen har vi. Vi fokuserar på värde och affärsnytta snarare än tekniken i sig när vi sammanlänkar och styr tekniska system och hjälper våra kunder att utveckla verksamheten.
Läs gärna mer om våra referensuppdrag genom länkarna nedan.

REFERENSER INDUSTRI

Inom affärsområdet Industri arbetar vi med processautomation och övergripande integrationslösningar som skapar en effektiv och säker process. Vi har lång erfarenhet av att arbeta mot stora och komplicerade tillverkningsprocesser inom exempelvis läkemedels-, livsmedels-, petroleum- och verkstadsindustrin.

REFERENSER INFRASTRUKTUR

Inom affärsområdet Infrastruktur arbetar vi med styrning, övervakning och integrering av tekniska system inom väg- och spårbunden trafik som skapar en effektivare, säkrare och miljövänligare trafiksituation. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med stora och komplexa infrastrukturella projekt.

REFERENSER FASTIGHET

Inom affärsområdet Fastighet arbetar vi med styrning, övervakning och integrering av tekniska system i fastigheter där det ställs höga krav på miljö, person- och informationssäkerhet. Vi integrerar samtliga system och anläggningar i en fastighet med överordnade system för en säkrare och effektivare drift och övervakning.

ÅRLIG KUNDUNDERSÖKNING 2017

AcobiaFLUX har under flera år låtit göra undersökningar för att få reda på hur nöjda våra kunder är med olika aspekter av vårt erbjudande och vårt arbete.

Nöjda kunder

Vi har nöjda kunder! På frågan ”Hur nöjd är du totalt sett med AcobiaFLUX som leverantör” får vi betyget 4,20 på en 5-gradig skala. Det är verkligen ett gott betyg för vårt arbete.

Även rekommendationsviljan ser vi som ett gott tecken på att våra kunder är nöjda. Här får vi 4.41 på den 5-gradiga skalan.

Kunder uttrycker

”AcobiaFLUX styrkor är flexibilitet och att de följer med i utvecklingen.”
”Teknisk kompetens är AcobiaFLUX främsta styrka”
”De är lätta att kommunicera med och de har spetskompetens.”

Anonyma citat från undersökningen.

Kundorienterade

Både våra Systemutvecklare och Projektledare får toppbetyg när det kommer till personlig service och bra bemötande, 4.53 respektive 4.43 på den 5-gradiga skalan. Våra Systemutvecklare och Projektledare får 4,37 på skalan när det kommer till support, snabb kontakt och svar, även detta är ett mycket bra betyg. Det är ofta våra dessa personer som möter våra kunder, detta gör dessa betyg mycket betydelsefulla

Kompetens och kvalitet

Många av våra respondenter lyfter ”Kompetens” som vår främsta styrka. Vi är därför mycket stolta över resultatet på 4.60 som våra Systemutvecklare får på frågan ”om de är kompetenta och löser problem på ett professionellt sätt”. Bra jobbat! Även våra Projektledare får ett mycket bra betyg, 4.12, när det kommer till kompetens och kunnighet.

Kvalitén på våra leveranser och system är också mycket viktigt för våra kunder. Vi är därför väldigt nöjda över resultatet på 4.23 på frågan om kvalitet och driftsäkerhet på våra system. Även installation och användargränssnitt får höga betyg, 4.35 respektive 4.19.

Förbättringspotential

AcobiaFLUX strävar alltid efter att bli ännu bättre. Det finns alltid utrymme att utvecklas och förbättra alla delar av vår leverans för att öka vår kundnöjdhet. Vår kundundersökning är ett underlag för just utveckling och strävan efter att alltid bli bättre.

BÄST I VÄRLDEN PÅ CITECT

För den som ska arbeta med Citect finns bara ett val – AcobiaFLUX. Vi är ett av världens ledande företag inom området och det företag i Europa som har flest certifierade utvecklare av Citect.

LADDA NER REFERENSBLAD